Kontribut i personalizuar një herë

Futni çdo shumë kontributi minimal prej $5. Kur kontribuoni duke përdorur këtë faqe interneti, ju e kuptoni se dhuratat tuaja nuk janë të zbritshme nga taksat. Ky kontribut një herë është në monedhën USD.

Kategori:
KTFC Heart logo
Kontribut i personalizuar një herë