Kontribut 1000 dollarë

$1,000.00

Kur kontribuoni duke përdorur këtë faqe interneti, ju e kuptoni se dhuratat tuaja nuk janë të zbritshme nga taksat. Ky kontribut një herë është në monedhën USD.

Kategori:
KTFC Heart logo
Kontribut 1000 dollarë
$1,000.00