Partner me Kevin

Ju mund të kualifikoheni sot për t’u bërë një PARTNER zyrtar me Kevin duke u angazhuar për një kontribut automatik, mujor prej 25 dollarësh ose më shumë. Kevin organizon thirrje private Zoom për partnerët e tij, kjo është një dhuratë nga Kevin për partnerët e tij. Ata gjithashtu marrin një biletë falas për një Konventë Partneriteti vjetor ku mund të takohen personalisht me Kevin. Përfitimet shtesë mund të shpallen në të ardhmen.

Kur i jep Kevinit, lëshon “The Power of Giving“. Lexoni këto mësime për të mësuar më shumë rreth sekretit të të jetuarit është të japësh.