Një element i fuqishëm që bën dhënien të prodhojë rezultate të mrekullueshme

Ekziston një “sekret” që aktivizon Ligjin e Tërheqjes dhe e bën atë që dëshironi të ndodhë në jetë, në fakt të manifestohet. 

“Sekreti” është “DHËNIA”. 

“DHËNIA” është një koncept jashtëzakonisht i fuqishëm për të cilin është shkruar në çdo tekst të lashtë shpirtëror. 

“Dhënia” është në fakt një “mandat” shpirtëror dhe energjik. Në fakt, është një “urdhër”, ose një kërkesë në të cilën duhet të angazhoheni nëse dëshironi që Ligji i Tërheqjes të aktivizohet plotësisht dhe kështu të “tërheqë” dhe manifestojë dëshirat tuaja.

Kur ndiqni “Rregullat e Dhënies” dhe “Jepni” lirisht, ju çlironi “lidhjen” energjike ndaj “gjërave”. Kjo më pas LËSHON energjinë e mbërthyer dhe lejon që kjo Energji Universale të krijojë në formë fizike dëshirat, dëshirat dhe dëshirat tuaja. 

Dëshira juaj praktikisht bëhet urdhri juaj.

Në të gjitha ato tekste të lashta ka një premtim të vërtetë të dhënë dhe të shkruar qartë. Premtimi është një garanci. 

Ai thotë se nëse “Dhënia” ndiqet me besnikëri, do të jeni të bekuar në gjithçka që bëni përtej imagjinatës tuaj më të egër. 

Do të merrni gjithçka që kërkoni. 

Lutjet tuaja DO të marrin përgjigje. 

Suksesi dhe prosperiteti janë të garantuara. 

Mrekullitë do të ndodhin në jetën tuaj. 

“Dritaret e parajsës” do të hapen dhe bekimet do të derdhen në jetën tuaj me aq bollëk sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm për të gjithë. 

Praktikisht do të “mbushni” me bekime dhe suksese në çdo fushë të jetës suaj.

Kjo nuk është marrëzi “fetare” apo ndonjë fantazi “epokës së re”. 

Është shkencë e vërtetuar, e vërtetuar dhe e dokumentuar.
 
Është fizika kuantike ajo që është verifikuar të jetë e vërtetë në qindra studime në mbarë botën.

Ai bazohet në faktin shkencor tashmë të provuar se gjithçka në Univers jo vetëm që është “e lidhur”, por në fakt gjithçka është thjesht një pjesë ose një manifestim i NJË Energjisë Universale që është gjithçka.

Megjithatë sot, “Dhënia” flitet shumë rrallë në ndonjë libër apo kurs “Suksesi”. 

“DHËNIA” përfshin të gjitha format e bujarisë si: 
 

 • Të jesh bujar me kohën tënde; duke u dhënë kohën, njohuritë dhe ndihmën tuaj të tjerëve
 • Dhënia e parave për ata njerëz dhe organizata në nevojë, të tilla si bamirësi, kisha, shërbime, si dhe njerëz dhe organizata që ju japin rritje shpirtërore ose ju ndihmojnë në çdo fushë të jetës tuaj
 • Dhënia e ushqimit, veshjeve dhe artikujve të tjerë për bamirësi, kisha dhe drejtpërdrejt njerëzve në nevojë
 • Dhënia e dashurisë, akteve dhe fjalëve të mirësisë dhe mendimeve të dashamirësisë për të gjithë në mënyrë ideale pa përjashtim dhe pa kushte
 • Të jetosh sipas “Rregullit të Artë të Zgjeruar” (shih Mësimet mbi këtë “Rregull” dukeklikuar këtu)

Megjithatë, “DHËNIA” në të gjitha tekstet shpirtërore flet veçanërisht për një lloj “dhënieje” si më të fuqishmin.

Kjo formë e dhënies është kur ju jepni një pjesë të të ardhurave tuaja dhe e bëni këtë rregullisht. 

Ky është në fakt një “detyrim”. Ju “i detyroheni” një pjesë të të ardhurave tuaja “Zotit” / Ndërgjegjes Universale.

Meqenëse të gjithë dhe gjithçka është shprehje e NJË “Zot”/Ndërgjegje Universale, ju duhet t’u “Jepni” njerëzve.

Ndërsa ju “Jepni” të tjerëve, ju shihni “Zotin” jo vetëm tek ata, por si ata. Në këtë mënyrë ju po i “Jepni” “Zotit”. 

“Dhënia” atëherë, në këtë kontekst përkufizohet si:

“Dhënia e një pjese të të ardhurave tuaja në mënyrë të rregullt dhe të qëndrueshme për njerëzit ose organizatat në nevojë”.

Ka disa mësime të GuruKev mbi “Dhënia” që ju sugjeroj shumë t’i lexoni. Ato përmbajnë “detajet” dhe “mekanikën” e Dhënies si: 

 • kujt i jepni?
 • Sa duhet të jepni?
 • Çfarë jepni?
 • Sa shpesh duhet të jepni?
 • Si duhet të “ndiheni” kur jepni?
 • Çfarë të prisni kur jepni
 • Pse “Jep”?
 • Pikërisht “Si” jepni? 
 • Si “Dhënia” me energji (sipas fizikës kuantike) ju ndihmon të manifestoni dëshirat tuaja
 • dhe me shume…

Lidhjet për ato Mësime falas janë në fund të këtij mesazhi.

Disa “përbërës” të “Dhënies që prodhon mrekulli” përfshijnë:
    • duke dhënë me zemër të gëzuar
    • duke bërë një “betim” për të dhënë çdo javë ose muaj (duke dhënë vazhdimisht në bazë të paracaktuar)
    • duke e bërë “dhënien” tuaj prioritetin numër 1 dhe gjithmonë “faturën” e PARË që paguani 
    • kur jepni, duke pritur një “kthim” në dhënien tuaj, kështu që gjithmonë PRITNI NJË MREKULLI
    • jepni fshehurazi, mos u mburrni për dhënien tuaj

Këta dhe disa “përbërës” të tjerë diskutohen në Mësimet mbi Dhënien.

Janë edhe 2 “përbërës sekret” të tjerë të fuqishëm që e bëjnë “Dhurimin” të “punojë” që shumica e njerëzve i mungon.

Kur ju “Jepni”:
1.) ju duhet të bëni një sakrificë
2.) dhënia juaj nuk mund ta vë veten nën ndonjë presion financiar

Këta janë 2 elementë kyç që bëjnë që magjia e “dhënies” së parave të prodhojë një “kthim” në dhënien tuaj. 

“DHËNIA” është parimi i mbjelljes dhe korrjes. Kur mbillni një farë misri, nuk ju kthehet asnjë kokërr misri. Ju merrni një stok të tërë me shumë kallinj misri, secila me dhjetëra kokrra. Një farë e mbjellë në tokë të mirë do të prodhojë një “kthim” prej qindra kokrra misri! 
Një farë molle e mbjellë, prodhon me kalimin e kohës mijëra mollë nga pema në të cilën rritet farë e vetme.

Kur mbillni “kohë” ose mbillni “para”, ose mbillni diçka që zotëroni, kjo është “dhënie”, dhe do të merrni një kthim. 

Do të marrësh “mbrapa”, nga të tjerët, ME SHUMË se sa ke dhënë….në fakt SHUM ME TEPER!

Nëse doni të jeni të bekuar, së pari bekoni të tjerët. 
Nëse doni të jeni të dashur, duajini së pari të tjerët.
Nëse doni para, jepni para së pari. 

Ju gjithmonë duhet të mbillni farën së pari. 

Nuk shkon te një sobë me dru dhe thua “Më jep pak ngrohje, PASTAJ do të vendos pak dru”. Së pari ju duhet të vendosni dru. 

Nuk shkon në një fushë dhe thua “Më jep pak të lashta, PASTAJ do të mbjell disa farë”. Fillimisht mbillni farat.

Kur mbillni një farë, ju jeni të duruar për të korrat. 
Një farë e mbjellë nuk do të prodhojë korrje brenda një dite. 
Ekziston një “stinë” për mbjelljen e farave. 

Atëherë duhet të jeni të durueshëm dhe të lejoni që farat të rriten.
 
PASTAJ ka një “stinë” për korrje.

E DINI se një korrje do të vijë në sezonin e duhur NËSE keni mbjellë fara të mira në tokë të mirë.

E gjithë kjo shpjegohet në detaje në Mësimet e mia falas mbi Dhënien që janë në fund të faqes.

Këta 2 “përbërës sekret” shtesë janë ato që e bëjnë dhënien tuaj të prodhojë rezultate të shpejta dhe sigurohet që “kthimi” juaj të mos “frenohet” ose të vonohet.

Kur jep para, duhet të krijojë një sakrificë. Kjo do të thotë që ju duhet të “hiqni dorë nga diçka”. Nëse një person i jep 100 dollarë një ministrie ose një bamirësie si një “dhuratë farë”, ndoshta kjo do të thotë që personi nuk mund të dalë për të ngrënë në restorante për një javë. Kështu personi duhet të sakrifikojë, ose të heqë dorë nga kënaqësia e daljes për të ngrënë në restorante për një javë. 

Por, ajo dhuratë prej 100 dollarësh nuk e vendos atë person nën ndonjë presion financiar (presioni financiar do të thotë “si do ta paguaj faturën e dritës apo qiranë?”). 

Nëse një person tjetër që është vërtet në vështirësi me financat e tij jep 100 dollarë si një “dhuratë farë”, por tani nuk ka para të mjaftueshme për të paguar qiranë e tij, ose pagesën e makinës ose primet e sigurimit, kjo NUK është mënyra e duhur për të dhënë.

Ky person do jetë nën një stres dhe presion të madh financiar. Ai po jep para që i duhen për të paguar faturat. 

Do të ishte më mirë që ky person të jepte 5 dollarë, dhe kështu të “heqë dorë” dhe të sakrifikojë një donut dhe kafe (diçka që nuk ka nevojë, por dhënia gjithsesi krijon një sakrificë).

Disa njerëz “japin” duke përdorur këtë metodë: 

Ata shikojnë nëpër shtëpi dhe kuptojnë se çfarë nuk u nevojitet më. Më pas e shesin në Amazon ose eBay dhe i marrin paratë dhe i japin. Kjo nuk krijon presion financiar. Mund të krijojë ose jo një sakrificë. Por është një mënyrë e mirë për të “Dhuruar” pa krijuar stres financiar. 

Mund të jetë më mirë të shisni diçka që ju pëlqen vërtet, si shkopinjtë tuaj të golfit, ose disa CD ose një nga televizorët e shumtë që keni. Kjo krijon një sakrificë dhe në të njëjtën kohë nuk ju vë në ndonjë stres apo presion financiar. 

Asnjëherë mos hyni në borxh për të dhënë. 
Mos përdorni kartat tuaja të kreditit për të dhënë. 
Mos merrni kredi për të dhënë. 

Duhet të ketë një element sakrifice kur jepni. Duhet të “heqësh dorë nga diçka” dhe ta “ndjesh atë”. 

Megjithatë, në të njëjtën kohë, mos e vendosni veten nën presion financiar ose stres. 

Përdorni këta 2 përbërës të kombinuar me përbërësit e tjerë të “Dhënia që prodhon rezultate të mrekullueshme” dhe do të shihni mrekulli në jetën tuaj. 

Kur ju të jepni “rrugën e duhur”, Universi do të hapë dyert në mënyrë që dëshirat tuaja të derdhen në jetën tuaj. 

Do të merrni atë që dëshironi.
“Lutjet” tuaja do të marrin përgjigje.
Bekimet do të vijnë tek ju në çdo fushë të jetës suaj.
Mrekullitë do të jenë një dukuri normale.
I gjithë Universi do të komplotojë së bashku për të realizuar ëndrrat tuaja.

“Dhënia” e “rrugës së duhur” aktivizon:

 • Ligji i Tërheqjes
 • Ligji i Karmës
 • Ligji i Mbjelljes dhe Korrjes
 • Ligji i Dhënies dhe Marrjes

“Dhënia” të çliron frikën e mungesës, prandaj nuk po transmeton më frekuencën e mungesës. 

Frekuenca e mungesës po ndalon shfaqjen e dëshirave tuaja.

“Dhënia” liron besimin. 
Besimi bën që Ligji i Tërheqjes të sjellë në jetën tuaj atë që dëshironi.

“Dhënia” eliminon dyshimin. 
Dyshimi ndalon atë që dëshironi të shfaqni.

“Dhënia” i dëshmon “Universit” se ju “besoni” se gjithçka është mirë. 
Kjo ju bën “Të ndiheni mirë tani”. 
Kjo ndjenjë krijon një frekuencë dhe dridhje që “lejon” dëshirat tuaja të manifestohen.

Prandaj, “Dhënia” ju ndalon të transmetoni frekuencat që po i pengojnë dëshirat tuaja të bëhen realitet (frika, dyshimi, mungesa, dëshira, nevoja, etj).

“Dhënia” gjithashtu ju bën të transmetoni frekuencat që tërheqin në jetën tuaj të gjitha dëshirat tuaja (besimi, besimi, gëzimi, siguria, etj.).

Ju inkurajoj që të angazhoheni në “Dhënien” në baza të rregullta.
 
Të paktën jepni një shumë herë pas here, madje edhe 5 ose 10 dollarë.

Njerëzit pyesin shumë për “Të Dhjetën”.

Unë do të bëj mësime të plota mbi “Të Dhjetën” në të ardhmen.

Dhënia e 10% të asaj që fiton quhet “e dhjeta”. 
Kur jep 10% të asaj që fiton, po jep “Të Dhjetën” (10%).
Kjo hap dyert, kështu që bekimet derdhen në jetën tuaj.

Ky nuk është vetëm një koncept dhe premtim shpirtëror, por është edhe fizikë kuantike. Sot është shkencë e vërtetuar.

“E dhjeta” është një hap i madh për shumicën e njerëzve. Nëse jeni i ri në dhënien, mos filloni me “Të Dhjetën” nëse nuk ndiheni shumë mirë për të dhe me të vërtetë po “tërhiqeni” për t’u bërë një person që jep të dhjetat (Një e dhjeta).

Çdo gjë që jepni që është më shumë se 10% e së dhjetës quhet “Ofertë”. 

Kur jepni të dhjetën tuaj (10%) DHE një ofertë për më tepër…me një zemër të gëzuar…Premtimi është që ju do të merrni një kthim 100 herë ose më shumë për dhuratat tuaja nga universi…edhe pse sa 1000 herë!

Shumica e njerëzve NUK duhet të fillojnë duke dhënë 10% të të ardhurave të tyre. 

Përsëri, nëse jeni i ri në “Dhënien”, ju inkurajoj të filloni pak dhe të filloni ngadalë. Jep 5 dollarë për të filluar ose vetëm 10 dollarë. 

Jepini dikujt ose ndonjë organizate që ndiheni mirë për t’i dhënë. 
Jepni vetëm atë që ju bën të ndiheni rehat. 

Lexoni Mësimet mbi Dhënien në lidhjet më poshtë.


DHËNIA do: 
 
    • Lëshoni frikën tuaj nga “nevoja” dhe “dëshira” (do të ndiheni të LIRË dhe të Çliruar!)
    • Lëshoni frikën tuaj nga “mungesa” (do të ndiheni të bekuar dhe do të ndiheni sikur jetoni me bollëk) 
    • Ju lejon të jetoni duke ditur se të gjitha nevojat tuaja DO të plotësohen (do të keni besim dhe SIGURINË)
    • Të mësojmë të kesh besim, të jetosh me besim dhe të tregosh besimin tënd me veprimet e tua (do të ndihesh si Supermen/Supergrua)

Besimi pa veprim është i vdekur. 
Ju duhet të veproni për të çliruar besimin.

Mënyra më e shpejtë për të çliruar Besimin (që krijon MREKULLIA) është ndërmarrja e “veprimit” të DHËNIES. 

Nëse mund të jepni të dhjetat dhe ofertat në një orar të rregullt, kjo është fantastike. 
Nëse nuk mundeni, filloni duke dhënë një shumë. 
Por çelësi është të FILLosh. 
Edhe TË DHËNI 1$ është më mirë se sa të jepni zero. 

Sekreti për të jetuar është të japësh.

Dilni me besim dhe veproni. Lironi frikën nga mungesa. 
Bëni këtë, dhe të gjitha ëndrrat tuaja do të fillojnë të realizohen. 

(Konsideroni të jepni në ContributeToKevin.com dhe të bëheni “Partner” me Kevin si një mënyrë për të “Dhur”.)

Angazhohuni në fuqinë e DHËNËSISË dhe PRITNI MREKULLINË TUAJ!

Jeni të dashur dhe të vlerësuar. 
Ju uroj gjithë të mirat dhe ju dërgoj të gjitha bekimet e mia.
 
Mrekullia juaj po vjen!

Prisni një mrekulli!

Qoftë kurrë i njëjti. 

Shume dashuri.

Shoku yt, 

GuruKev