Dhënia krijon gëzim të brendshëm

Një sekret për të jetuar është të japësh.

Kur bëni diçka për të tjerët ose për një kauzë, pa asnjë mendim për përfitim ose njohje personale, gëzimi shpërthen nga brenda. 

Tekstet e lashta thonë: “Bëni punën që ju vjen, por mos kërkoni rezultatet. Mos u motivoni nga frytet e veprimeve tuaja.” Të bësh çdo gjë me përkushtim “vetëmohues”, pavarësisht se sa e zakonshme është puna apo veprimi, do t’ju japë lumturi të brendshme. 

Të bësh ndonjë veprim me mendimin se po e bën dhe t’ia dedikosh “Zotit”, do të prodhojë mrekulli në jetën tënde.

Prandaj, çdo ditë ju është dhënë një dhuratë dhe një mundësi për të prodhuar “magji” në jetën tuaj dhe për të çliruar ekstazën e brendshme që jeton gjithmonë brenda jush. 

Shume dashuri, 

GuruKev